Kompetencje projektowe i wykonawcze:

Propagacja pożaru

Symulacja CFD rozwoju pożaru w garażach podziemnych i innych obiektach.

Dyspersja gazów

Symulacja CFD rozszczelnienia instalacji gazowej, w tym LNG. Analizy EX.

Systemy PPOŻ & HVAC

Projektowanie oraz wykonawstwo systemów oraz instalacji PPOŻ, HVAC, w tym EX.

HAZOOP & Ewakuacja

Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych. Symulacja ewakuacji.

Zapraszamy do współpracy

Najwyższa jakość, konkurencyjne ceny, elastyczne terminy. Wieloletnie doświadczenie w kraju i za granicą.


Biura architektoniczne i projektowe  • Symulacje oddymiania garaży podziemnych -----------------------------------------------
  • Symulacje oddymiania klatek schodowych (w tym klatek wysokościowch lato/zima) -----------------------------------------------
  • Symulacje dyspersji LNG oraz innych gazów, granica wybuchowości


Deweloperów & Inwestorów & Głównych Wykonawców  • Projektowanie i optymalizacja instalacji PPOŻ oraz HVAC -----------------------------------------------
  • Wykonawstwo PPOŻ oraz HVAC z projektów własnych i powierzonych -----------------------------------------------
  • Otypmalizacja komputerowa na każdym etapie realizacji inwestycji


Producentów & Projektantów urządzeń oraz instalacji HVAC  • Projektowanie nowych rozwiązań PPOŻ oraz HVAC -----------------------------------------------
  • Optymalizacja istniejących rozwiązań PPOŻ oraz HVAC -----------------------------------------------
  • Otypmalizacja komputerowa na każdym etapie projektowania produktu lub usługi PPOŻ oraz HVAC

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Adres:

e-engineer
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Telefon:

+48 587 396 190
+48 793 447 556